HRA 1 NA 1 HRÁČE | PAVOUK – DOUBLE KO | MAX. 16 HRÁČŮ

Začátek turnaje: Sobota 17. 8. 2019 od 12:30 hod
Registrace na místě: Sobota od 12:00 do 12:30 hod
Cena ze registraci: 50,-

Odehrání míčku
Míček je odehráván výhradně pálkou a to kteroukoliv její částí. Za součást pálky se považuje i ruka odehrávajícího, která drží pálku, a to až po zápěstí. Správně odehraný míček se musí alespoň jednou dotknout hrací plochy stolu na soupeřově straně. Předtím se nesmí (kromě podání) dotknout žádného jiného předmětu kromě síťky. Za součást síťky se považuje i konstrukce pro její upevnění ke stolu. Za součást hrací plochy stolu se považují i horní hrany desky stolu, nikoliv však bok nebo spodní hrany desky stolu. Odehraný míček nemusí nutně letět nad síťkou – v případě odehrání daleko bokem od stolu může letět i zcela mimo síťku přímo na soupeřovu polovinu stolu.

Podání
Při podání (uvedení míčku do hry) se míček musí po odehrání nejprve dotknout přesně jednou hrací plochy stolu na straně odehrávajícího, pak alespoň jednou na straně soupeře. Pokud se míček při podání mezi oběma doteky stolu dotkne také síťky, podání se opakuje.
Při podání musí být míček po celou dobu od chvíle, kdy opustí ruku podávajícího, do chvíle, kdy dojde k odehrání pálkou, viditelný pro soupeře. Podávající musí míček nadhazovat z otevřené dlaně nad úrovní stolu, za rovinou danou zadním bokem desky stolu a uvnitř rovin daných bočními boky desky stolu. Míček musí z ruky vystoupat před odehráním alespoň do výšky patnáct centimetrů.

Vítězný míček
Zisk jednoho bodu Hráč získává bod za vítězný míček v těchto případech:
• soupeř neodehrál míček správně podle kapitoly o odehrání míčku a o podání
• hráč odehrál míček správně a ten se po dopadu na soupeřovu stranu stolu dotknul následně čehokoliv jiného než soupeřovy pálky
• soupeř se jakoukoliv svou částí těla (kromě pálky) dotknul stolu
• soupeř se dotknul jakoukoliv částí těla nebo pálkou odehraného míčku dříve, než mohl dopadnout na soupeřovu polovinu hrací desky stolu

Bodování a střídání podání
Utkání se skládá z jednotlivých sad (setů) a končí ve chvíli, kdy jeden ze soupeřů vyhraje předem určený počet sad (dvě). Každá sada se hraje do jedenácti vítězných míčků dosažených jedním hráčem, hráč musí navíc zvítězit o dva míčky – za stavu 10:10 pokračuje sada do chvíle, kdy jeden z hráčů nevede o dva vítězné míčky. Podání se v sadě střídá až do stavu 10:10 po dvou na každé straně, od stavu 10:10 po jednom na každé straně. První sadu zahajuje podáním vylosovaný hráč, každou další hráč, který nezahajoval předchozí sadu.

Střídání stran
Hráči si na začátku každé sady vymění strany.