Upozornění

Letošní ročník byl v ohrožení z důvodů sucha a rizika požárů. Počasí se na nás usmálo, ale musíme dávat pozor!
Žádáme všechny návštěvníky ke zvýšené opatrnosti a bdělosti. Les je stále dost suchý a je nutno dodržovat přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese. Zákaz bude kontrolovat Městská policie Říčany, ale i tak Vás prosíme, aby jste tyto činnosti neprovozovali a případně je ohlásili.
Moc Vám děkujeme za pomoc při této mimořádné situaci. Těšíme se na vás! (v areálu starého koupaliště je kouření povoleno).